na strone technikum  

 

 

 

 

Zapraszamy do Technikum ROE uczniów, zainteresowanych zdobyciem  atrakcyjnego zawodu. Cykl nauczania w technikum zakończony jest egzaminem zawodowym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin maturalny będą miały możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
Nauka w technikum trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

Oferta kształcenia obejmuje trzy interesujące kierunki: Realizacja nagrań, Reklama, Turystyka.

Nasze atuty:
- bezpłatna nauka,
- atrakcyjna oferta nauczania,
- profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów  prowadzących zajęcia zawodowe,
- wspieranie w rozwoju  oraz indywidualne podejście do ucznia,
- dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,
- liczne wydarzenia i akcje aktywizujące dodatkowo uczniów,
- przyjazna atmosfera,
- dogodna lokalizacja w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.

 W odróżnieniu od większości niepublicznych szkół, NAUKA W TECHNIKUM ODBYWA SIĘ BEZPŁATNIE!

Uczniowie są kształceni w zawodzie technik realizacji nagrań

Podczas nauki zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: realizowania nagrań i nagłośnień; rejestrowania, miksowania, przetwarzania i archiwizacji dźwięku; obsługi urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
Absolwenci będą mogli pracować m.in. : przy realizacji nagrań w radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych a także przy organizacji  imprez plenerowych i festiwali.

Część zajęć odbywa się w profesjonalnym studio nagrań oraz w naszej własnej pracowni montażu dźwięku.

 

Uczniowie są kształceni w zawodzie technik reklamy.
Podczas nauki  zdobywają umiejętności  m.in. w zakresie:  organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w: agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych.

 

Uczniowie są kształceni w zawodzie technik organizacji turystyki.
Podczas nauki  zdobywają umiejętności  m.in. w zakresie: organizowania działalności turystycznej; organizowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych; obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; rozliczania imprez i usług turystycznych.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.: w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się  pasją, zaangażowaniem oraz  wykorzystują  nowoczesne metody pracy z uczniem.
Zajęcia zawodowe prowadzą  praktycy – specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.

Zajęcia w technikum odbywają się na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych przy ul. Haukego-Bosaka 21, w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, pracowniach informatycznych i specjalistycznych. Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta,  w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.
 
Część zajęć z realizacji nagrań prowadzona jest w profesjonalnym  studio nagrań Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 7/9 ( okolice Wybrzeża Wyspiańskiego i Placu Grunwaldzkiego).