LICEUM nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.
 

                                                                                         

                                                                          
1.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
2.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
3.    O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację dodatkowego naboru.

 

 

 
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:

 

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.
3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42 

POBIERZ PODANIE - wersja word

POBIERZ PODANIE - wersja pdf

 

 

Terminarz rekrutacji:

 

 

Do 20 czerwca 2018 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

 

Od 22 czerwca do 16 lipca 2018 r. 

Uzupełnienie złożonego wcześniej podania o: 

świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia.

 

17 lipca 2018 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

18 lipca 2018 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

 

Od 18 lipca do 23 sierpnia 2018 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęciami.

 

29 sierpnia 2018 r.

Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

UWAGA!

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które szybciej dokonają wszystkich formalności.

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !