LICEUM nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                                  

                                                                                                                        
1.   Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.   O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych dokumentów.
3.   Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

 
 
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.

3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.

4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42 

 

 POBIERZ PODANIE - wersja word

POBIERZ PODANIE - wersja pdf

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1.    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.

3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.

4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42

 

 POBIERZ PODANIE - wersja word

POBIERZ PODANIE - wersja pdf

 

 

 

Terminarz rekrutacji:

                                                                                

Do 18 czerwca 2019 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

 

Od 19 czerwca do 16 lipca 2019 r. 

Uzupełnienie złożonego podania o: 

 

ABSOLWENCI GIMNAZJUM:

świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia.

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zdjęcia.

 

17 lipca 2019 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

                                                                                                                

Rekrutacja uzupełniająca:

 

18 lipca 2019 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

 

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2019 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęciami.

 

30 sierpnia 2019 r.

Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

Ważne!
Od 1 września 2019 r. zajęcia w Liceum  ROE będą się odbywać w nowej lokalizacji - we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62 (w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”).
Więcej informacji na ten temat nowego miejsca można uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. Haukego-Bosaka 21, tel. (71) 335 70 00, 517 240 114.
Rekrutacja do Liceum ROE prowadzona jest wyłącznie w  sekretariacie szkoły, ul. Haukego-Bosaka 21, tel. (71) 335 70 00, 517 240 114.

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !

Osoby zainteresowane nauką w liceum  ROE zapraszamy do wypełnienia formularza on-line w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca.