TECHNIKUM  nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.


 
1.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
2.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
3.    O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację dodatkowego naboru.

 


Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia do szkoły:

 

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.
3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
4.    Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej  nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
5.    Dwie podpisane fotografie o wymiarach 30x42 mm.

 

 
Badania uczniów są bezpłatne.
Skierowanie na badanie lekarskie otrzymają Państwo w naszej szkole. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośredni.

 

Tutaj znajdą Państwo wykaz placówek medycyny pracy na terenie Dolnego Śląska, w których można wykonać badania.
http://dwomp.pl/pliki/uczniowie_placowki.pdf
http://dwomp.pl/kontakt

 

POBIERZ PODANIE - wersja word

POBIERZ PODANIE - wersja pdf

 

 

 Terminarz rekrutacji:

 

 

Do 20 czerwca 2018 r.

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

 

Od 22 czerwca do 16 lipca 2018 r. 

Uzupełnienie złożonego wcześniej podania o: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia oraz badania lekarskie.

 

17 lipca 2018 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

18 lipca 2018 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

   
Od 18 lipca do 28 sierpnia 2018 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęciami oraz badaniami lekarskimi.

 

29 sierpnia 2018 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.                                      

 

UWAGA!

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które szybciej dokonają wszystkich formalności.

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !