KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe   od 15 do 28 stycznia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  22 czerwca 2018 r. 
Ferie letnie  od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018r. 

 

 

KLASYFIKACJA I OCENY

Czas trwania semestrów dla klas I, II I okres: 4.09.2017 r. – 4.02.2018r.
II okres: 5.02.2018 r. - 22.06.2018r.
Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla klas: I, II 5 stycznia 2018 r.
Wystawienie ocen za I semestr dla klas: I, II 30 stycznia 2018 r.
Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: I, II 4 czerwca 2018 r.
Wystawienie ocen rocznych dla klas: I, II 18 czerwca 2017 r.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz. 17.30- klasy I i II 7 września 2017 r.
Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.00           3 października 2017 r.
Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.00 7 listopada 2017 r.
Spotkania z wychowawcami dla kas I, II, g. 17.00.  Informacja o proponowanych ocenach za I okres. Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30 9 stycznia 2018 r.
Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.00 7 marca 2018 r.
Spotkanie z wychowawcami , godz.17.00 dla wszystkich klas. Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30 10 kwietnia 2018 r.
Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.00 8 maja 2018 r.
Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas I i II. Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30 5 czerwca 2018 r.

 

 

TERMINY POSIEDZEŃ KLASYFIKACYJNYCH
RAD PEDAGOGICZNYCH

02.02.2018 klasyfikacyjna śródroczna klas I,II
20.06.2018 klasyfikacyjna końcowowroczna klas I, II

 

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1 listopada 2017 (środa) – Święto Zmarłych
23 –31 grudnia 2017 - zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 styczeń 2018– ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2018  - do odpracowania 17 marca 2018
1 maja 2018  – Święto Pracy
2 maja 2018 – do odpracowania 26 maja 2018
3 maja 2018 (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja
31 maja 2018 (czwartek) – Boże Ciało