KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
Czas trwania I semestru

dla kalsy III LO

I semestr: 3.09.2018 r. - 14.12.2018 r.
dla klasy I, II LO oraz I, II, III Tech.

I semestr: 3.09.2018 r. - 18.01.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
Informacja o proponowanych ocenach na I semestr

dla klasy III LO: 30 listopada 2018 r.

dla pozostałcyh klas: 7 stycznia 2019 r.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe  28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Czas trwania II semestru

dla kalsy III LO

II semestr: 17.12.2018 r. - 26.04.2019 r.
dla klasy I, II LO oraz I, II, III Tech.

II semestr: 21.01.2019 r. - 21.06.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  18 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy III 26 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny od 6 maja 2019 r.
Informacja o proponowanych ocenach rocznych

dla klasy III LO: 12 kwietnia 2019 r.

dla pozostałcyh klas: 7 czerwca 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 18 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21 czerwca 2019 r. 
Ferie letnie  22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

Spotkanie organizacyjne 10 września 2018 r.
Spotkanie z rodzicami          8 października 2018 r.
Spotkanie z rodzicami 5 listopada 2018 r.

Spotkania z rodzicami.

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych dla klasy III LO

3 grudnia 2018 r.

Spotkania z rodzicami.

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

7 stycznia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami 21 stycznia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami 4 marca 2019 r.

Spotkania z rodzicami.

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy III

15 kwietnia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami 27 maja 2019 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych 10 czerwca 2019 r.

 

 

TERMINY POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH 

ROK SZKOLNY 2018 / 2019 

 

Zebranie rady pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2018/2019 - 3.09.2018 r.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 - 10.09.2018 r.
Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacja śródroczna klasy III LO - grudzień 2018 r.
Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacja śródroczna pozostałych klas - styczeń 2019 r.
Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr - luty 2019 r.
Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacja klasy III LO - kwiecień 2019 r.
Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacja końcoworoczna pozostałych klas, podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 - czerwiec 2019 r.

 


DNI WOLNE OD ZAJEĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

ROK SZKOLNY 2018/2019


Wszystkich Świętych - 1 listopada 2018 (czwartek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 2 listopada 2018 (piątek)
Święto Niepodległości - 11 listopada 2018 (niedziela
Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2019 (niedziela)
Święto Pracy - 1 maja 2019 (środa)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 2 maja 2019 (czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2019 (piątek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (
pisemny egzamin maturalny z języka polskiego) - 6 maja 2019 (poniedziałek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (pisemny egzamin maturalny z matematyki) - 7 maja 2019 (wtorek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego) - 8 maja 2019 (środa)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych  (pisemne egzaminy zawodowe)18 czerwca 2019 (wtorek)
Boże Ciało - 20 czerwca 2019 (czwartek)