HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami - godz. 18.00 9 września 2016 r.
Konsultacje wszystkich nauczycieli - godz. 17.30 5 października 2016 r.
Spotkanie z wychowawcami - godz. 18.00   9 listopada 2016 r.
Spotkania z wychowawcami - godz. 18.00
Informacja o proponowanych ocenach semestralnych.
5 stycznia  2017 r.
Konsultacje wszystkich nauczycieli -  godz. 17.30 22 marca 2017 r.
Spotkanie z wychowawcami - godz.18.00     12 kwietnia  2017 r.
Konsultacje wszystkich nauczycieli -  godz. 17.30 17 maja 2017 r.

Spotkania z wychowawcami - godz. 17.00

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych.
Konsultacje wszystkich nauczycieli - godz. 18.00

5 czerwca 2017 r.