HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

Spotkanie organizacyjne - godz. 17.00 10 września 2018 r.
Spotkanie z rodzicami 8 października 2018 r.
Spotkanie z rodzicami   5 listopada 2018 r.
Spotkania z rodzicami.
Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych dla klasy III LO
3 grudnia 2018 r.
Spotkania z rodzicami.
Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
7 stycznia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami     21 stycznia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami 4 marca 2019 r.
Spotkania z rodzicami.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy III
15 kwietnia 2019 r.
Spotkanie z rodzicami 27 maja 2019 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych 10 czerwca 2019 r.