na strone technikum  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do naszego technikum wszystkich absolwentów gimnazjum, zainteresowanych zdobyciem  atrakcyjnego i perspektywicznego zawodu. Cykl nauczania w technikum trwa cztery lata  i zakończony jest egzaminem zawodowym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin maturalny będą miały możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
Oferta kształcenia obejmuje trzy interesujące, wyróżniające się na rynku kierunki: Realizacja nagrań i nagłośnień, Reklama, Turystyka.

 

Nasze atuty:

- atrakcyjna oferta nauczania,

- profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów i praktyków, prowadzących zajęcia zawodowe,

- ponad 11 - letnie doświadczenie w kształceniu  zawodowym na terenie całego kraju,

- wspieranie w rozwoju  oraz indywidualne podejście do ucznia,

- dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,

- przyjazna atmosfera,

- lokalizacja w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.

 

W odróżnieniu od większości niepublicznych szkół, NAUKA W TECHNIKUM ODBYWA SIĘ BEZPŁATNIE!

Uczniowie będą kształceni w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.
Podczas nauki  zdobędą umiejętności m.in. w zakresie: realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku, obsługiwania systemu MIDI, realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku, rejestrowania materiału dźwiękowego; montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.
Absolwenci będą mogli pracować m.in. : przy realizacji nagrań i nagłośnień  w radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji  imprez plenerowych i festiwali.

 

Program nauczania w technikum przewiduje  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Przedmioty ogólnokształcące: fizyka i matematyka, realizowane są  w zakresie rozszerzonym.

 

Część zajęć prowadzona jest w profesjonalnym studiu nagrań Politechniki Wrocławskiej.

 

To nowy kierunek w naszej ofercie.
Uczniowie będą kształceni w zawodzie technik organizacji reklamy.
Podczas nauki zdobędą umiejętności  m.in. w zakresie:  organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

Program nauczania w technikum przewiduje  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Przedmioty ogólnokształcące: geografia i język angielski, realizowane są  w zakresie rozszerzonym.

 

To nowy kierunek w naszej ofercie.
Uczniowie będą kształceni w zawodzie technik usług turystycznych.
Podczas nauki zdobędą umiejętności  m.in. w zakresie: organizowania działalności turystycznej; organizowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych; obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; rozliczania imprez i usług turystycznych; prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. : w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

 

Program nauczania w technikum przewiduje  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Przedmioty ogólnokształcące: geografia i język angielski, realizowane są  w zakresie rozszerzonym.

 

 

Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się  pasją, zaangażowaniem oraz  wykorzystują  nowoczesne metody pracy z uczniem.
Zajęcia zawodowe prowadzą  praktycy – specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.

Zajęcia w technikum odbywają się na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych przy ul. Hauke-Bosaka 21, w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach informatycznych. Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta,  w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.