LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                                  

                                                                                                                        

Terminarz rekrutacji do Liceum ROE:

      

 POBIERZ PODANIE - wersja pdf
                                                                          

Do 30 lipca 2020 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

 

 

        Od 31 lipca do 13 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie złożonego podania o:

  ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zdjęcia (dwie podpisane   fotografie o wymiarach 30x42).

ABSOLWENCI GIMNAZJUM:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30x42).

 

14 sierpnia 2020 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

 

                                                                                                                

Rekrutacja uzupełniająca:

         

            POBIERZ PODANIE - wersja pdf
  

17 sierpnia 2020 r.
Opublikowanie informacji o ewenrualnych, wolnych miejscach. 

 

Od 17 do 27 sierpnia 2020 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,  oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30x42).

 

28 sierpnia 2020 r.

Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

 

 Sprawdź warunki rekrutacji!