LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                                

 

          1.   Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

          2.   O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie,

                 kompletu wymaganych   dokumentów.
          3.   Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
          4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.
 

         Koszty nauki:

            •  Czesne – 0 zł !

            •  Szkolny Pakiet Organizacyjny - obowiązkowa opłata 55 zł/m-c

                  (płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.

             Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego

             jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 

       Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
         

          DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
          1.   Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
          2.   Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.
          3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
          4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42

                 POBIERZ PODANIE -wersja pdf

          DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:
          1.   Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
          2.   Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.
          3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
          4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42

                   POBIERZ PODANIE - wersja pdf

 

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji!