plakat grafika góra

 

 

Zapraszamy młodzież w wieku 14  -17 lat do udziału w naszym konkursie.

UWAGA!   KONKURS ZOSTAŁ ZAWIESZONY. BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ O NOWYM TERMINIE.

 

 

 

 

plakat konkurs FB www

 

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja  dziedzin fotografii  i plastyki wśród młodzieży. 

Zadaniem konkursowym jest pokazanie przez uczestnika konkursu tego, co jest dla niego

atrakcyjne, ważne i osobiste w miejscu, w którym mieszka. Zaobserwowanie najbliższego otoczenia,

ludzi, zdarzeń i przedstawienie ich za pomocą fotografii, pracy rysunkowej czy malarskiej.

 

 

Zasady konkursu:
1.  Uczestnik konkursu ma prawo wykonać pracę w dowolnej technice z wymienionych:

     zdjęcie, kolaż, rysunek, malarstwo.
2.  Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się:

     -  w przypadku prac fotograficznych drogą elektroniczną,

     -  w przypadku prac plastycznych (kolaż, rysunek, malarstwo) pocztą tradycyjną.
3.  Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać  formularz zgłoszeniowy (wraz z oświadczeniem) razem ze zgłaszaną pracą.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać  podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

 

Szczegóły konkursu opisane w Regulaminie.