KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
Czas trwania I semestru 1 września 2020 r. - 8 stycznia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
Informacja o proponowanych ocenach za I semestr 4 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe  18 - 31 stycznia 2021 r.
Czas trwania II semestru

dla klasy III:

11 stycznia - 30 kwietnia 2021 r.

dla I, II:

11 stycznia - 25 czerwca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  1- 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy III 30 kwietnia 2021 r.
Egzamin maturalny od 4 maja 2021 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

dla klasy III:

26 marca 2021 r.

dla klas I i II:

21 maja 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  25 czerwca 2021 r. 
Ferie letnie  26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.