KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
Czas trwania I półrocza 10 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
Informacja o proponowanych ocenach na I półrocze 13 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe  10 - 23 lutego 2020 r.
Czas trwania II semestru

dla klasy III LO:

11 stycznia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r.

dla I, II LO:

11 stycznia 2020 r. - 26 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  9-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy III 24 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny od 4 maja 2020 r.
Informacja o proponowanych ocenach rocznych

dla klasy III LO:

24 marca 2020 r.

dla pozostałcyh klas:

25 maja 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r. 
Ferie letnie  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.