HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

 

Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

9 września 2019 r.

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

29 października 2019 r.

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I półrocze

16 grudnia 2019 r.

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy III

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

30 marca 2020 r.

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

1 czerwca 2020 r.

godzina 17.00