KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
Czas trwania I półrocza

 

2 września 2019 r. - 10 stycznia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
Informacja o proponowanych ocenach na I półrocze

13 grudnia 2019 r.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe  10 - 23 lutego 2020 r.
Czas trwania II półrocza

dla kalsy IV:

11 stycznia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r.
dla klasy I, II, III:

11 stycznia 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  9 - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy III 24 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny od 4 maja 2020 r.
Informacja o proponowanych ocenach rocznych

dla klasy IV:

24 marca 2020 r.

dla klas I, II, III:

25 maja 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r. 
Ferie letnie  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.