Samorząd Uczniowski w Technikum


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Zatem każdy uczeń, niezależnie od stopnia zaangażowania w życie szkoły, ma prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.
Samorząd uczniowski działa na rzecz uczniów i jest zarządzany przez uczniów. Jest organizacją niezależną - sami uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

W naszej szkole stawiamy na samorządność. Zależy nam na tym, by uczniowie potrafili samodzielnie decydować o sobie lub grupie, żeby sami potrafili wyznaczać cele, stawiać zadania oraz monitorować i kontrolować ich przebieg oraz świadomie kierować swoim postepowaniem, biorąc za nie odpowiedzialność.  
Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełnia opiekun Samorządu.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego ROE Technikum w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodniczący Mateusz Cerulewicz
Zastępca Eryk Mochnacki
Sekretarz Kacper Cepok
Skarbnik Kinga Piotrowska
Zastępca sekretarza Igor Czechowski