TECHNIKUM  nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.


 
1.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
2.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
3.    O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację dodatkowego naboru.

 


Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia do szkoły:

 

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.
3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
4.    Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej  nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
5.    Dwie podpisane fotografie o wymiarach 30x42 mm.

 

 
Badania uczniów są bezpłatne.
Skierowanie na badanie lekarskie otrzymają Państwo w naszej szkole. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośredni.

 

Tutaj znajdą Państwo wykaz placówek medycyny pracy na terenie Dolnego Śląska, w których można wykonać badania.
http://dwomp.pl/pliki/uczniowie_placowki.pdf
http://dwomp.pl/kontakt

 

POBIERZ PODANIE - wersja word

 

 

 

 Terminarz rekrutacji:

 

 

Od 22 maja do 22 czerwca 2017 r.

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

 

Od 23 czerwca do 30 czerwca 2017 r. 

Uzupełnienie złożonego wcześniej podania o: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia oraz badania lekarskie.

 

Do 4 lipca 2017 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

5 lipca 2017 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

   
Od 6 lipca do 23 sierpnia 2017 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęciami oraz badaniami

lekarskimi.

 

24 sierpnia 2017 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.                                      

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !

 
ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE
27 maja  2017 r. ( sobota) w godz. od 9.30 do 15.30
ul. Haukego - Bosaka 21, Wrocław