gala duża inne koloryDRUKstrona

 

 

 

 

Julia Walczak uczennica klasy drugiej Liceum ROE otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia dla uczniów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

Nasza uczennica osiągnęła jedną z najwyższych średnich ocen w szkole oraz wzorowe zachowanie. Wyróżniła się również wysoką frekwencją na zajęciach.
Julia jest bardzo utalentowana humanistycznie i aktorsko. Większość swojego wolnego czasu poświęca działając w wolontariacie oraz udzielając się aktorsko w różnych, nie tyko tylko szkolnych przedsięwzięciach. Znana jest z wielu inicjatyw, m.in. wymyśliła przystosowanie Dziennika Anny Frank do pokazania go na scenie w formie monodramu (co zresztą z sukcesem zrealizowała ).Była również pomysłodawczynią realizacji na lekcjach wychowawczych projektu dotyczącego zapoznania młodzieży z historią wychowania w poprzednich epokach .
Serdecznie gratulujemy Julii prestiżowego wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

w1w2

w3

w4