3

 

10 kwietnia zajęcia klasy prawniczej poświęcone były problematyce związanej z ogólnymi zasadami naprawienia szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie postanowień Kodeksu cywilnego.

 

 

 Są to zagadnienia niezwykle ważne z punktu widzenia praktyki obrotu. Nasi uczniowie z miesiąca na miesiąc konsekwentnie i skutecznie poszerzają swoją wiedzę z podstaw prawa.